11. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
11. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
Bilimsel Program
9 Kasım 2017, Perşembe
13:00-18:00 Kurslar Niteliksel Araştırmalar
Niceliksel Araştırmalar
SPSS Eğitimi
Proje Döngüsü Yönetimi
10 Kasım 2017, Cuma
09:00-11:00 Kurslar Niteliksel Araştırmalar
Niceliksel Araştırmalar
SPSS Eğitimi
Proje Döngüsü Yönetimi
*Tüm Kurslar Bir Önceki Günden Devam Edecek.
09:00-11:00 Çalıştay How to Review a Manuscript? (Çalıştay dili İngilizce olacaktır.)
Doç.Dr. Radost Asenova
11:00-12:00 Kayıt
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-13:30 Açılış Konuşmaları
Dernek Başkanı Prof.Dr. Dilek Güldal
Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Ruhuşen Kutlu
Prof.Dr. Murat B. Yalçın
Dekan Prof.Dr.Celalettin Vatansev (katılmaları durumunda)
Rektör Prof.Dr. Muzaffer Şeker (katılmaları durumunda)
13:30-13:45 Anma Töreni Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş Anısına
  Konuşmacı Prof. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu
13:45-14:45 Açık Oturum Aile Hekimliği Araştırma Alanı
  Moderatör Prof. Dr. Okay Başak
  Konuşmacılar Prof. Dr. Okay Başak
Prof. Dr. Nafiz Bozdemir
Prof Dr. Mehmet Ungan
14:45-15:15 Ara
15:15-16:00 Konferans   Ulusal Akademik ARGE Destekleri
Oturum Başkanı Prof. Dr. Vildan Mevsim
Konuşmacı Dr. Övgü Çelikler
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
16:00-18:00 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları
 
Prof.Dr. Ruhuşen Kutlu
Prof.Dr. Arzu Uzuner
Bilimsel Sekreter Yrd.Doç.Dr. Fatih Özcan
16:00 -16:30 Diyabetli Hastaların Sosyal Sorun Çözme Tarzları/Yönelimleri Yaşam Kaliteleri ve HbA1C Düzeyleri Ile Ilişkili Midir?
Seda Özkan Başer, Sevgi Özcan
16:30-17:00 Eğitim Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı Olan 65 Yaş Üstü Kişilerin Pnömokok Aşılanma Oranını Artırma Çalışması
Mehmet Veli Bıyık, İsmail Arslan
17:00-17:30 Erişkinlerin Erişkin Aşıları Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları
Şule Arabacı, Alicem  Kocatürk, İsmail Ata  Yüceel, Ebru Kaynar, Abdulhakeem Khan, Arzu Uzuner
17:30-18.00 Sigaranın Nötrofil Lenfosit, Platelet Lenfosit Oranları ve Diğer Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi
Fatma  Demirtaş, İbrahim Solak, Mehmet Ali Eryılmaz
11 Kasım 2017, Cumartesi
08:30-10:30 Bir Fikrim Var Oturumu
Oturum Başkanları
 
Prof.Dr. B. Murat Yalçın
Prof.Dr. Mustafa Mümtaz Mazıcıoğlu
Bilimsel Sekreter Doç.Dr. Özlem Ciğerli
08:30-08:50 İnmeli Hastalar İçin Evde Bakım Kontrol Listesi Oluşturulması
Esra Mercan, Çiğdem Apaydın Kaya, Serap Çifçili
08:50-09:10 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine Başvuran Yaşlı Hastalarda Akılcı İlaç Kullanımı
Ülkü Bulut, Özden Gökdemir, Seval Yaprak, Olgu Aygün, Genco Görgü, Nilgün Özçakar
09:10-09:30 Bilimsel Etkinliklerin Günlük Klinik Pratiğe Etkisi Hakkında Aile Hekimlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Didem Kafadar, Ayşe Didem Esen, Seçil  Arıca
09:30-09:50 Türkiye'de Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Açısından Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerinin Değerlendirilmesi
Hasan Hüseyin Şahin, Pemra Cöbek Ünalan, Saliha Serap Çifçili
09:50-10:10 Kısa Süreli Motivasyonel Görüşmenin Annenin Emzirme Kararına Etkisi
Burcu Kayhan Tetik, Yusuf Üstü, Ebru İnci Coşkun, Nilgün  Çaylan
10:10-10:30 Hastanede Çalışan Personelin Sigara Kullanma Durumları Ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi; Dumansız Hastane, Sağlıklı Yaşam
Sebahat Gücük, Makbule Tokur Kesgin, Keziban Türken Gel, Songül Yorgun
10:30-11:00 Ara
11:00-12:30 POSTER OTURUMU
1. Grup Oturum Başkanı Doç. Dr. Kurtuluş Öngel
Bilimsel Sekreter Doç.Dr. Ayşe Semra Demir Akca
Sunum Değerlendirme Yrd.Doç.Dr. Burcu Kayhan Tetik
11:00-11:15 Aile Hekimliği Polikliniğine Tetkik Yaptırmak İçin Gelen Hastalarda Sağlık Okuryazarlığının Değerlendirilmesi
Cansu Kavrut, Ali Ramazan Benli, Cansu Şerifoğlu, Süleyman Ersoy, Didem Sunay
11:15-11:30 Kişilerin Hekim Seçiminde Hekimin Cinsiyetine Yönelik Tercihlerinin İncelenmesi: Niteliksel Bir Araştırma
Çiğdem Akaydın, Aysun Özşahin
11:30-11:45 Üçüncü Basamak Aile Hekimliği Polikliniğinin Hasta Profili Ve Başvuru Nedenlerinin Değerlendirilmesi
Duygu İlke Yıldırım, İbrahim Solak, Ahmet Yıldırım, Seher Mercan, Mehmet Ali Eryılmaz
11:45-12:00 Bireylerin Sarı Nokta (Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu) Hastalığı Hakkındaki Bilgi Düzeyi
Aslıhan Çiflik Bolluk, Volkan Bolluk, Nilgün Özçakar
12:00-12:15 Adana Orhan Taç Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı İnhaler İlaç Kullanan Astım veya KOAH Lı Yetişkin Hastalarda Tedaviye Uyumu Etkileyen Faktörler
Hicri Sarıçam, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
12:15-12:30 Elazığ İli Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde Çalışan Hemşirelerin Meme Kanseri Konusunda Bilgi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Ufuk Acar, Edibe Pirinçci
2. Grup Oturum Başkanı Doç.Dr. Hatice Kurdak
Bilimsel Sekreter Yrd.Doç.Dr. Dursun Çadırcı
Sunum Değerlendirme Uzm.Dr. Ülkü Bulut
11:00-11:15 8 Yaşında Sağlıklı Bir Kız Çocuğunda Kısa Süreli Kortikosteroid Tedavisiyle Reaktive Olan Herpes Zoster: Bir Olgu Sunumu
Cennet Büyükyörük, Ruhuşen Kutlu
11:15-11:30 Evde Bakım Hastalarında Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği Skorları ile D Vitamini Arasındaki İlişki
Açelya Zeybek, Aysun Özşahin
11:30-11:45 Kazanmak Için Nelerden Vazgeçersiniz? Bir Steroid Kötüye Kullanımı Olgusu
Mine Tevrizoğlu, Merve Bayrak Erpala, Gizem Limnili
11:45-12:00 Elazığ Mesleki Eğitim Merkezine Bağlı Olarak Çalışan 14-19 Yaş Grubu Çocukların Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi
Berra Cansız Kösesoy, Ayşe Ferdane Oğuzöncül
12:00-12:15 Aile Hekimliği Birimlerinde Çoklu İlaç Kullanımına Bağlı Sorunların İrdelenmesi
Tuğba Özer, Kenan Topal, Hüseyin  Aksoy, Mustafa Kolkıran, Ece  Çevik
12:15-12:30 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin PDÖ Konusundaki Düşünce ve Deneyimlerinin Değerlendirilmesi
İbrahim Tamam, Ayşenur Beyazıt Üçgün, Giray Kolcu, Ahmet Nesimi  Kişioğlu, Ersin  Uskun
12:30-12:45 4- 6 Yaş Arası Çocuklarda İnternet Bağımlılığı Sıklığı ve Ailelerin Tutumu
Funda Gökgöz Durmaz, Burcu Değirmenci
3. Grup Oturum Başkanı Doç.Dr. Çiğdem Apaydın Kaya
Bilimsel Sekreter Yrd.Doç.Dr. Funda Yıldırım Baş
Sunum Değerlendirme Uz.Dr. Didem Kafadar
11:00-11:15 Aile Hekimliği Birimlerine Başvuran 18-65  Yaş  Hastalarda Yaşam Biçimi Davranışlarının Bireylerin Benlik Saygısı ve Ruhsal Durumu Üzerine Etkileri
Handan Ece Çevik, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy, Tuğba Özer, Mustafa Kolkıran
11:15-11:30 Erişkinlerde El Ayak Ağız Hastalığı: Olgu Sunumu
Leyla Doğan, Gizem Limnili, Özlem Işın
11:30-11:45 Tıp Eğitiminde Obezite
Berrak Güven, Ayşe Semra  Demir Akca
11:45-12:00 İzmir İl Merkezinde 11-16 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Depresyon Prevalansı
Yasemin Özkaya, Mehtap Kartal
12:00-12:15 Birinci Basamaktan Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Ortak Karar Verme Sürecindeki Beklentilerinin İncelenmesi
Genco Görgü, Vildan Mevsim
4. Grup Oturum Başkanı Doç.Dr. Nil Tekin
Bilimsel Sekreter Yrd.Doç.Dr. Fatih Özcan
Sunum Değerlendirme Uz.Dr. Hüseyin Elbi
11:00-11:15 Konya İlinde Yaşayan 65 Yaş Üstü Geriatrik Bireylerde Yaşam Kalitesi, Beslenme Ve  Depresyon Durumlarının Değerlendirilmesi
Havva Demircioğlu, Ruhuşen  Kutlu, Pınar Yüce Esen, Nur Demirbaş
11:15-11:30 Öykü ve Fizik Bakı Bulgularının Sinüzit için Tanısal Gücü
Şirvan Hande Toprak, Okay Başak
11:30-11:45 Sigara İçiminin Tiyol-Disülfid Homeostazis Üzerine Etkisi
İbrahim  Solak, Çiğdem Damla Deniz, Yavuz Turgut Gederet, Betül  Kozanhan, Özcan Erel, Mehmet Ali Eryılmaz
11:45-12:00 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanılı Hastaların Tedavi ve İzlemlerinin ‘KOAH Birleşik Değerlendirme Sistemi’ne Uygunluğunun Saptanması
Zeynep Ertuğrul, Ediz  Yıldırım, Vildan Mevsim
12:00-12:15 Birinci Ve Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetleri Kapsamında Verilen Kronik Hastalık Bakımının Niteliğinin Hasta Gözünden Değerlendirilmesi
Meryem Baştürk, Naime Sevgi Karadağ, Esra Meltem Koç, Gülseren Pamuk, Melih Kaan Sözmen, Merve Yekta Ateş, Süleyman Albaş
12:15-12:30 Okul Öncesi Çocukların Ekran Kullanım Süreleri ve Bununla İlişkili Hekim Önerisi
Emine Çelik, Sevgi Özcan
5. Grup Oturum Başkanı Doç.Dr. Nazlı Şensoy
Bilimsel Sekreter Yrd.Doç.Dr. Gülseren Pamuk
Sunum Değerlendirme Uz.Dr. İsmail Arslan
11:00-11:15 Çocuklarda Ateş İle İlgili Annelerin Bilgi Düzeyleri,Tutum ve Davranışları Anket Çalışması
Zeynep Olgun, Latife Uzun, Cennet Büyükyörük, Fatma Gökşin Cihan
11:15-11:30 18-49 Yaş Arası Kadınlarda Doğum Kontrol Yöntemlerinin Kullanım Sıklığı, Tercih Nedenleri, Tercihi Etkileyen Faktörler ve Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Funda Öcalan, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy, Emin Akıllıoğlu
11:30-11:45 İzmir İlindeki Aile Hekimlerinin Çocukların Tuvalet Eğitimi Konusundaki Yaklaşımlarının Belirlenmesi
Fadime Tatari, Efsun Akın, Mehtap Kartal
11:45-12:00 Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinde Hepatit A ve Hepatit B Seroprevalansının Değerlendirilmesi
Ruhuşen Kutlu, Arslan Terlemez, Merve Medine Karademirci
12:00-12:15 Obezite Tedavisi için Başvuran Hastalarda Anksiyete ve Fiziksel Aktivitenin Değerlendirilmesi
Gülsüm Çınğı, Raziye Şule Gümüştakım, Mustafa Çelik
12:15-12:30 Spor Yapan Kişilerin Sporcu Besin Destekleri Kullanma Durumları ve Buna Etkileyen Faktörler
Armağan Yavuzcan, Vildan Mevsim
 
6. Grup
Oturum Başkanı Prof.Dr. Arzu Uzuner
Bilimsel Sekreter Yrd.Doç.Dr. Süheyl Asma
Sunum Değerlendirme Uz.Dr. Olgu Aygün
11:00-11:15 Çocuklardaki Beslenme Davranışı İle Annenin Psikolojik Durumu İlişkisinin Değerlendirilmesi
Süheyla Sak, Funda Yıldırım Baş
11:15-11:30 Birinci Basamak Sağlık Kuruluşu’na Başvuran Gebelik Kramplarının Magnezyum ile İlişkisi
Volkan Gedik, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy, Bayram Ali Taparlı
11:30-11:45 Annelerin Çocukluk Çağı Bağışıklama Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi.
Olgu Aygün, Ülkü Bulut, Özden Gökdemir, Seval  Yaprak, Nilgün Özçakar
11:45-12:00 İlçe Devlet Hastanesine Gelen Çocukların Kan Basıncı Değerleri Üzerine Çalışma
Emi̇ne Güner
12:00-12:15 Birinci Basamak Hekimlerinin Otizm Spektrum Bozukluğu ile İlgili Bilgi Tutum ve Davranış Düzeylerinin Saptanması
Hasibe Gözde Özaydın, Merve Uygunsoy, Vildan Mevsim
12:15-12:30

Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşunda Takip Edilen Gebelerin Rutin Aşılama Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Raziye Desdicioğlu, Tuğba Kara, İrep Karataş Eray, Ayşe Filiz Yavuz

7. Grup Oturum Başkanı Prof.Dr. Serap Çifçili
Bilimsel Sekreter Yrd.Doç.Dr. Ali Ramazan Benli
Sunum Değerlendirme Uzm.Dr. Neslişah Tan
11:00-11:15 Çocukların Beslenme Alışkanlıklarıyla Alerjik Hastalık Geçirmeleri Arasındaki İlişki
Bayram Ali Taparlı, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy, Belgin Emine  Ustagüç, Cemile  Durmaz, Aylin Kont, Volkan Gedik
11:15-11:30 Beta Talasemi Majorlu Hastalarda İskemik Modifiye Albumin (İMA)  Seviyesi ve Kardiyak Komplikasyonlarla İlişkisi
Latife Uzun, Ruhuşen Kutlu, Ümran Çalışkan, Hüseyin Tokgöz
11:30-11:45 Birinci Basamak Hekimlerinin Besin-İlaç Etkileşimi ve Bazı Hastalıklar İçin Beslenme Önerilerine İlişkin Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
Mert Gür, Mehtap Kartal
11:45-12:00 İnfertil ve Fertil Kadınlarda Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması
Özge Oğulata, Nafiz Bozdemir
12:00-12:15 Sağlık Çalışanlarında Meme Kanseri Risk Düzeylerinin ve Meme Kanseri Tarama Yöntemleri Hakkında Bilgi, Tutum, Davranışlarının Değerlendirilmesi
Kadriye Mertcan, Kamile Marakoğlu, Enes Şahin
12:15-12:30 Çocuklarındaki Karbon Monoksit Düzeyini Bilmek, Anne ve Babadaki Sigara Bırakma Davranışını Etkiler mi?
Havva Yavuz Karaosman, Funda Yıldırım Baş
8. Grup Oturum Başkanı Doç.Dr. Fatma Gökşin Cihan
Bilimsel Sekreter Yrd.Doç.Dr. Eda Çelik Özcan
Sunum Değerlendirme Uzm.Dr. Ayşe Özlem Kılıçaslan
11:00-11:15 Proton Pompa İnhibitörü Kullanımının Düşük Kemik Mineral Yoğunluğu Oluşmasına Etkisi
Ece Alıcı, Neslişah Tan, Vildan Mevsim
11:15-11:30 2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılında Rize İlinde Yapılan Öğrenci-Öğretmen Sağlık Kontrolü Sonuçları
Oğuzer Usta, Cüneyt Ardıç, Sibel İnecikli
11:30-11:45 Erişkinlerde Abdominal Obezite ve Huzursuz Barsak Sendromu İlişkisi
Yasemin Doğan Kaya, Arzu Uzuner
11:45-12:00 Isparta İl Merkezinde Yaşayan Erişkin Bireylerin Organ Bağışı Tutumu ve Etkileyen Etmenler
Ayşenur Beyazıt Üçgün, Özgür Başaran, Ersin Uskun
12:00-12:15 İnsidentaloma: Tiroid Olgusu Örneğinde
Aliye Ayrancı, Ruhuşen Kutlu
12:15-12:30 Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Etken Mikroorganizmalar, Ampirik Tedavi Seçimi ve Antibiyotik Direnci
Esma Atıcıöz, Ayfer Gemalmaz
9. Grup Oturum Başkanı Doç.Dr. Neşe Yeniçeri
Bilimsel Sekreter Uzm.Dr. Ayşen Erdoğan
Sunum Değerlendirme Uzm.Dr. İbrahim Solak
11:00-11:15

Immunglobilin E İlişkisiz Allerjisi Olanlarda Tarama Endeksi Geliştirilmesi ve Test Edilmesi
Merve Uygunsoy, Hasibe Gözde Özaydın, Vildan Mevsim

11:15-11:30 Denizli’de Bulunan Kayıtlı Seks İşçilerinde Uyuz Sıklığının Saptanması Ve Uyuz İle Atopi Birlikteliğinin Belirlenmesi
Şule Gökşin, Aysun Özşahin, Meltem Öper, Şeniz Duygulu
11:30-11:45 Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının,  Aleksitimi Boyutları ve Sosyal Destek İle İlişkisi
Pınar Yüce Esen, Ruhuşen  Kutlu
11:45-12:00 Gebelerde Emzirme Tutumunun İlk Altı Ay Emzirme Süresiyle İlişkisi
Öznur  Herdem Kaçar, Nilgün Özçakar
12:00-12:15 Kardiyak Semptomlu Hastalarda Elektif Koroner Anjiografi Öncesi ve Sonrasında Hastane Anksiyete ve Depresyonunun Karşılaştırılması
Esra Meltem Koç, Mehmet Tokaç, Melih Kaan Sözmen, Merve Yekta Ateş, Meryem  Baştürk, Özden Peköz, Mert Pehlivan Altın
12:15-12:30 The Accuracy of Thoracic Ultrasonography After Transthoracic Biopsy in Detection and Follow-Up Of Complications
Ana Jorge
11 Kasım 2017, Cumartesi
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 Konferans   How Deep Are The Roots Of Family Medicine In Central Eastern Europe?
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ungan
Konuşmacı Doç. Dr. Radost Asenova
Medical University of Plovdiv Department of Family Medicine
14:30-15:30 Proje Oturumu
Oturum Başkanları
 
Prof.Dr. Serap Çifçili
Bilimsel Sekreter Doç.Dr. Umut Gökbalcı
14:30-14:50 Gelişimsel Kalça Dispilazisi= Tarama Sonuçlarımız ve Maliyet-Etkinlik Değerlendirilmesi
Seval Yaprak, Özden Gökdemir, Ülkü Bulut, Olgu Aygün, Kemal Mustan, Gamze Akyol, Dilek Güldal
14:50-15:10 Kilo Verme Programında Abdominal Yağ Dokusu Değişimi Üzerine Etkili Faktörler
Elif Ateş, Turan Set
15:10-15:30 Aile Hekimliği Açısından LGBT Sağlığı Rehberi
Özden Gökdemir, Ülkü Bulut, Kemal Mustan, Dilek Güldal
15:30-16:00 Ara
16:00-18:00 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları
 
Prof. Dr. Mehtap Kartal
Prof.Dr. Nazan Karaoğlu
Bilimsel Sekreter Doç.Dr. Kenan Topal
16:00-16:30 KOAH Hastalarının Sağlık Okuryazarlık Düzeylerinin Sağlık Harcamaları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Deniz Azkan Türe, Hakan Demirci
16:30-17:00 Metabolik Sendrom Olan Bireylerde Sarkopeni Sıklığı
Sabah Tüzün, Elif Sevinç, Hüseyin Çetin, Ekrem Orbay, Mustafa Reşat  Dabak
17:00-17:30 Bir Tıp Fakültesinde Çalışan Asistan Hekimlerde İş-Aile Çalışması ve İlişkili Faktörler
Öznur Sezgin, Serdar  Yıldırım, Yonca  Sönmez
17:30-18:00 Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim Aile Sağlığı Merkezinin Nüfus Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Seher Mercan, İbrahim Solak, Duygu İlke Yıldırım, Seyfettin  Abuoğlu, Mehmet Ali  Eryılmaz
12 Kasım 2017, Pazar
09:00-10:30 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları
 
Prof.Dr. Kamile Marakoğlu
Doç.Dr. Uğur Bilge
Bilimsel Sekreter Doç.Dr. Ayşe Ferdane Oğuzöncül
09:00-09:30 Obezite İle Yeme Davranışı, Beden Algısı Ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Maşite Elçi Boğaz, Ruhusen Kutlu, Fatma Gökşin Cihan, Cennet Büyükyörük
09:30-10:00 HbA1C Düzeyleri; DM-Hiperlipidemi ve Tedavi Yaklaşımı
Özden Gökdemir, Ülkü Bulut, Olgu Aygün, Seval Yaprak, Kemal Mustan, Nilgün Özçakar
10:00-10:30 Marmara Üniversitesinin Sağlık Alanı İle İlgili Fakültelerindeki Son Sınıf Öğrencilerinin Medikalizasyona Bakış Açısı
Pemra C. Ünalan, İrem Kartal , Yunus Koç, Fatma Yurdanur Küçük, Oğuzhan Turhan, Civan Hacıoğulları, Serap Cifcili
10:30-11:00 Ara
11:00-12:30 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı
 
Prof.Dr. Nafiz Bozdemir
Bilimsel Sekreter Prof.Dr. Erol Aktunç
11:00-11:30 Birinci Basamağa Başvuran Tip2 Diyabetes Mellitus Tanılı Hastalarda Kronik Böbrek Yetmezliği Bilincinin Değerlendirilmesi
Fatih Özbay, Hesna Gül Çeler, Hilal İkbal Damar, Fatih Özcan
11:30-12:00 Öukurova Üniversitesi Öğrencilerinde Uyku Kalitesinin Mental İyi Oluş ile İlişkisi
Melda Muraz, Nafiz Bozdemir
12:00-12:30 Tıp Fakültesi Öğrencileri ile Hekimlerin İnternet Bağımlılık Düzeyi ve Etki Eden Faktörler
Cüneyt Ardıç, Sibel İnecikli, Celile Hatipoğlu
12:30-13:00 Kapanış

 
Bildiri kitabını indirmek için tıklayınız...

© 2016 Her hakkı saklıdır.