10. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
10. Aile Hekimliği Araştırma Günleri

Kayseri

 

Kurslar

Kurs 1 ___ Niteliksel Araştırmalar Kursu
Kurs Koordinatörü: Prof.Dr. Nilgün Özçakar
Kurs Eğitmenleri: Prof.Dr. Nafiz Bozdemir, Prof.Dr. Mehtap Kartal, Prof.Dr. Pemra Ünalan, Doç.Dr. Tolga Günvar
Niteliksel araştırmalar aile hekimliğinde kullanılan en önemli araştırma yöntemlerinden birisini oluştururlar. Bu kursun amacı niteliksel araştırmaların amacı, tanımı, uygulama alanları, türleri, uygulama adımları (örneklem seçimi, veri toplama yöntemleri) ile ilgili bilgilerin tartışılması ve analiz yöntemlerinin gözden geçirilmesi olarak planlanmıştır. Kursa, niceliksel araştırma deneyimi olan araştırmacıların katılması önerilir. 
Katılımcı Sayısı: 20 kişi ile sınırlı

Kurs 2 ___ Niceliksel Araştırmalar Kursu
Kurs Koordinatörü: Prof.Dr. Vildan Mevsim
Bu kursta niceliksel araştırmaların amacı, türleri, uygulama alanları yanı sıra en sık kullanılan istatistik ve analiz yöntemleri ile ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır. Sunumlar, senaryolar üzerinden grup çalışmaları ile planlanmıştır. Kursa, temel bilgi ve beceri kazanmak isteyen ya da bu bilgilere sahip olsa da sistematik bir eğitim almamış olan araştırmacıların katılımı önerilir. 
Katılımcı Sayısı: 20 kişi ile sınırlı 

Kurs 3___ Tanı Testlerinin Karar Verme Sürecinde Kullanılan İstatistiksel Yöntemler
Kurs Koordinatörleri: Prof.Dr. M. Mümtaz Mazıcıoğlu, Yrd.Doç.Dr. Gökmen Zararsız 
Kurs Eğitmenleri: Yard.Doç.Dr. Gökmen Zararsız, Doç.Dr. Ahmet Öztürk, Öğr.Gör. Gözde Ertürk Zararsız, Uzm. Yasemin Akşehirli Seyfeli, Uzm. Meltem Ünlüsavuran, Uzm. Funda İpekten , Uzm. Fatmagül Gezer
İki yarım gün boyunca gerçekleşecek bu eğitimde tanı testlerinin karar verme sürecinde kullanılan istatistiksel yöntemlerden bahsedilecektir. Esas olarak tanı testleri kavramları, tanı testlerinin performanslarının değerlendirilmesi, ROC Analizleri ve kesim değerlerinin elde edilmesi, tanı testlerinin doğruluğunu arttırmaya yönelik testlerin birleştirilmesi, çoklu test kullanımı, ve/veya kavramları, lojistik regresyon analizleri, ayırma analizleri ve karar ağaçları yöntemlerinden bahsedilecektir. Eğitim uygulamaları çeşitli paket programlar ile birlikte eğitmenler tarafından geliştirilen web tabanlı yazılımlarda gerçekleştirilecektir.
Katılımcı Sayısı: 40 kişi ile sınırlı

Kurs 4 ___ Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi (SPSS Eğitimi)
Kurs Koordinatörü:
 Doç.Dr. Ahmet Öztürk
Kurs Eğitmenleri: Doç.Dr. Ahmet Öztürk, Yard.Doç.Dr. Gökmen Zararsız, Öğr.Gör. Gözde Ertürk Zararsız, Uzm. Yasemin Akşehirli Seyfeli, Uzm. Meltem Ünlüsavuran, Uzm. Funda İpekten , Uzm. Fatmagül Gezer
İki yarım gün boyunca gerçekleşecek bu eğitimde istatistik paket programlarının tanıtılması, verilerin paket programlara aktarılması, verilerin düzenlenmesi, çıkarımsal/analitik araştırmalarda verilerin tablo ve grafiklerle gösterilmesi ve parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel yöntemlerinin uygulamalı olarak öğretilmesi hedeflenmektedir. Katılımcıların kendi bilgisayarları ile katılımları beklenmektedir.
Katılımcı Sayısı:
20 kişi ile sınırlı

Kurs 5___Proje Döngüsü Yönetimi Kursu
Kurs Koordinatörleri:
Prof.Dr. Vildan Mevsim, Doç.Dr. Kurtuluş Öngel,
Yeni fikir ve girişimcilere projelerini gerçekleştirme imkanı sağlamak amacıyla, öncelikle AB fonları, TÜBİTAK, KOSGEB ve ilgili bakanlıkların çağrıya çıktıkları proje duyurularına proje hazırlamak, ilgili kurumlarla iletişim yolları ve başvurularda dikkat edilecek noktalar konusunda eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcıların ilgili proje çağrılarından da haberdar olmaları sağlanacaktır.
Katılımcı sayısı: 20 kişi ile sınırlı

Her kurs için katılım ücreti 30 TL'dir. Kurslar için burs imkanı bulunmamaktadır. Kongre katılımı için burs alan katılımcıların kurs ücretlerini ödemesi gerekmektedir.
 

© 2016 Her hakkı saklıdır.