10. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
10. Aile Hekimliği Araştırma Günleri

Kayseri

 

Bilimsel Program
6 Nisan 2017, Perşembe
13:00-18:00 Kurslar Niteliksel Araştırmalar
Niceliksel Araştırmalar
Tanı Testlerinin Karar Verme Sürecinde Kullanılan İstatistiksel Yöntemler
Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi (SPSS Eğitimi)
Proje Döngüsü Yönetimi
7 Nisan 2017, Cuma
09:00-11:00 Kurslar Tüm Kurslar Bir Önceki Günden Devam Edecek.
11:00-12:00 Kayıt
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-13:30 Açılış Konuşmaları
Dernek Başkanı Prof.Dr. Dilek Güldal
Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu
Doç.Dr. Saliha Serap Çiftçili
Rektör, Erciyes Üni. Prof.Dr. Muhammet Güven
Dekan, Erciyes Üni. Tıp Fak. Prof.Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, katılmaları durumunda
13:30-14:30 Konferans   Karar Verme Süreçlerinde Yapılan Hatalar ve Nedenleri
Oturum Başkanı Prof.Dr. Nafiz Bozdemir
Konuşmacı Prof.Dr. Ertuğrul Eşel
14:30-15:00 Ara
15:00-18:00 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları Prof.Dr. Selçuk Mıstık
Prof.Dr. Kamile Marakoğlu
Bilimsel Sekreter Doç.Dr. Hatice Kurdak
15:00 -15:30 Kayseri’de Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Erişkin Hastalarin İlaç Kullanım Davranışları ve Bunu Etkileyen Nedenlerin Belirlenmesi
Hilal Öztürk, Yusuf Kiriş,  Mustafa Mümtaz Mazıcıoğlu, Elif Deniz Şafak
15:30 -16:00 Sağlıklı Obezlerde İnsülin Direnci ve Vücut Kas Kütlesi İlişkisi
Sabah Tüzün, Elif Sevinç, Serap Çifçili, Ekrem Orbay, Reşat  Dabak
16:00 -16:30 Birinci Basamakta Sigara İçen Bireylerin Nefesinde Karbon Monoksit Ölçümünün Sigara Bırakma Kararı Üzerindeki Etkisi
Bektaş Murat Yalçın, Hasan Pirdal
16:30 -17:00 Yapılandırılmış Emzirme Eğitiminin Sadece Anne Sütünü Erken Bırakma Üzerine Etkisi
Naciye Irmak, Arzu  Uzuner, Burcu  Başaran, Serap Çifcili, Sevim  Aksoy
17:00 -17:30 A Grubu Bir Aile Sağlığı Merkezinde Hasta Başı Maliyet Analizi
Hülya Şahan, M. Mümtaz Mazıcıoğlu
17:30-18:00 Yaşam Tarzı Değişikliği Sağlamada Web ve Mobil Tabanlı Klinik Karar Destek Sistemi
Vildan Mevsim, Tolga Günvar, Ayşe Özge Altın, Ezgi Demir, Gamze Özçelik, İlay İlter, İsmail Yürek, Alp Kut
8 Nisan 2017, Cumartesi
08:30-10:30 Bir Fikrim Var Oturumu
Oturum Başkanları Prof.Dr. Mustafa Mümtaz Mazıcıoğlu
Prof.Dr. Bektaş Murat Yalçın
Bilimsel Sekreter Doç.Dr. Tolga Günvar
08:30-08:50 D Vitamini Düzeyinin Hashimoto Tiroiditi ile İlişkisi
Cevdet  Güzelsağaltıcı, Gülseren Pamuk, Barış Önder Pamuk, Alperen Halil İhtiyar, Figen  Narin
08:50-09:10 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olanlarda Sarkopeninin Solunum Fonksiyon Testleri ve Pletismografi Ile Değerlendirilmesi
Fatma Gökşin Cihan, Havva  Demircioğlu, Ruhuşen Kutlu
09:10-09:30 Hatay İlinde Kronik Hastalığı Bulunan Bireylerin Cepten Yaptıkları Sağlık Harcamalarının Kronik Hastalık Bakımlarına Etkisi
Nuran Şahin, Cahit Özer
09:30-09:50 Gebe Bilgilendirme Sınıfları Eğitimlerinin; Gebelerin Yaşadığı Doğum Korkusuna, Stres ve Kaygı Düzeyine, Doğum Şekli Tercihlerine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi
Funda  Yıldırım Baş, Süheyla Sak
09:50-10:10 65 Yaş Üstü Kişilerde D-Vitamini Replasmanının Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi
Ahmet Şahin Çamcı, Sanem  Nemmezi Karaca, Yeltekin Demirel
10:10-10:30 Türkiye’deki Erişkinlerde D Vitamini Eksikliği ve Yetersizliği: Prevalans Çalışması
Tahsin Çelepkolu, Emre Dirican, Mustafa Akif Sarıyıldız, Zafer Pekkolay, İbrahim Kaplan, Vasfiye Demir, Bilge Sönmez
10:30-11:00 Ara
11:00-12:30 POSTER OTURUMU
1. Grup Oturum Başkanı Doç.Dr. Emine Neşe Yeniçeri
Bilimsel Sekreter Yrd.Doç.Dr. Ali Ramazan Benli
Sunum Değerlendirme Yrd.Doç.Dr. Burcu Kayhan Tetik
11:00-11:10 Gebeliğin Son Trimesterinde Verilen Doğuma Hazırlık Eğitiminin, Doğum Öncesi Anksiyete ve Doğum-Sonu Depresyonu ile İlişkisi
Deniz Çöl, Kenan Topal, Hüseyin  Aksoy, Raziye Narin
11:10-11:20 Aile Sağlığı Merkezinde Çalışan  Hekimlerin Güven Duygusu ve Yalnızlık Hislerinin Değerlendirilmesi
Bilge  Sönmez, Güzin  Zerenöztürk
11:20-11:30 Gebelerin Gebelikleri Boyunca Fiziksel Aktivite ve Uyku Durumlarının Yorgunluk Semptomlarına ve Doğum Sonuçlarına Etkisi
Dilek Güldal, Bahar Karateke, Neslişah Tan
11:30-11:40 Mevsimlik Tarım İşçilerinde; Önkol, Yüz ve Boyun, Distal Alt Ekstremitede Gözlenen Dermatit
Muhsin Karaduman, M. Mümtaz Mazıcıoğlu, Kübra Şahin, Şemsinur Göçer, Özlem Ulutabanca, Demet Ünalan
11:40-11:50 Güncel Vücut Kompozisyon İndeksleri Metabolik Sendromu Öngörebilir mi?
Merve Melikoğlu, Can Öner, Sabah Tüzün, Ekrem Orbay
11:50-12:00 Dahiliye Polikliniğine Başvuran 65 Yaş Üzeri Hastalarda Malnütrisyon ve Ruhsal Hastalık Riskinin Araştırılması
Serkan Kırtay, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy, Merve Yalçınkaya
12:00-12:10 Selçuk Üniversitesi Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Bayan Hastaların Kendi Kendine Meme Muayenesi Yapma Durumu ve Meme Kanseri Riskinin Belirlenmesi
Ümmü Nur Topsakal, Kamile Marakoğlu
12:10-12:20 Hematolojik Parametrelerin, Erken Gebelik Kayiplari Üzerine Tanısal Etkisi
Funda  Yıldırım Baş, Esra Nur  Tola, Süheyla  Sak, Başak Aslı Çankaya
2. Grup Oturum Başkanı Prof.Dr. Nilgün Özçakar
Bilimsel Sekreter Yrd.Doç.Dr. Fatih Özcan
Sunum Değerlendirme Doç.Dr. Yasemin Çayır
11:00-11:10 18-49 Yaş Arası Kadınlarda Doğum Kontrol Yöntemlerinin Kullanım Sıklığı, Tercih Nedenleri, Tercihi Etkileyen Faktörler ve Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Funda Öcalan, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
11:10-11:20 Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Sağlık Personelinin  Şiddet Algısı
Fatih Özcan, Hüseyin Elbi, Erol Ozan, Selim Altan
11:20-11:30 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp ve Hemşirelik Fakültelerine Başvuran Öğrencilerin Sağlık Okuryazarlık Düzeyi
Candan Kendir, Kürşad  Akkaya, İnan Arslantaş, Mehtap Kartal
11:30-11:40 Kırsal Kesimde Yaşayan 15-49 Yaş Grubu Kadınlarda Anemi Prevalansı ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Ayşe Ferdane Oğuzöncül, Nurdan Yurt, S. Erhan Deveci, İbrahim Halil Akkuş, Edibe Pirinçci, Ahmet Tevfik  OZAN
11:40-11:50 Kolonoskopi Sonrasinda Fosfat Nefropatisi Gelişen Olgu
Feyza Yegin, İzzet Hakkı Arıkan
11:50-12:00 Yaygın Ağrı: D Vitamini Eksikliği
Özden Gökdemir, Ülkü Bulut, Seval Yaprak, Genco Görgü, Nilgün Özçakar
12:00-12:10 Bebeklerin 4. Ayda Profilaktik Demir Preparatı Başlanması Öncesi Demir Eksikliği Anemisini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması
Mustafa Avşar, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy, Levent Özdenvar, İbrahim Karnas, Bayram Ali Taparlı
12:10-12:20 Sigara İçme Durumu ile Serum Adma, Adropin, Tas, Tos Seviyeleri, Imt ve Visseral Yağ Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Seda Sazak, Kamile Marakoğlu, Hüsamettin Vatansev, Mustafa Koplay
3. Grup Oturum Başkanı Doç.Dr. Nurver Turfaner Sipahioğlu
Bilimsel Sekreter Uz.Dr. Ediz Yıldırım
Sunum Değerlendirme Uz.Dr. Hülya Şahan
11:00-11:10 Nöroloji Polikliniğine Başvuran Migren Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
İbrahim Ufuk Taşdemir, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy, Gamze Dönmez
11:10-11:20 Sivas İl Merkezinde Otizm Spektrum Bozuklukları Yaygınlığı
Hatice Gölbaşı, Ayla Uzun, Sanem Nemmezi Karaca, Yeltekin Demirel
11:20-11:30 Morbit Obez Hastalarda Sosyal Destek, Anksiyete ve Depresyon Düzeyinin Değerlendirilmesi
Hilal Battal, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy, Hicri Sarıçam
11:30-11:40 Eğitim ASM’Lerinden Sağlık Hizmeti Alanların Hizmet Sunumu Ile İlgili Görüşleri
Yasemin Doğan Kaya, Ebru Atıcı, Fatma Durmuş, Müslime Gümüş, Neslihan Eşgül, Hatice Keleşmehmet, Pemra Cöbek Ünalan, Çiğdem Apaydın Kaya
11:40-11:50 Birinci Basamakta Takip Edilen Tip-2 dm'li Hastalarda Psikososyal Durum ve Oral Antidiyabetik İlaç Uyumunun Araştırılması
Mürşit Enis Akyüz, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy, Hilal Battal
11:50-12:00 Primigravidalarda Sağlık Okuyazarlığının Arttırılması, Sezaryen Doğum Oranını Azaltır mı?
Levent Özdenvar
12:00-12:10 Psöriazis ve Çocukluk Çağı Ruhsal Travmaları ve Beden Algısı: Bir Olgu Kontrol Çalışması
Vasfiye Demir, İsa An, Derya Uçmak, M. Cemal Kaya
4. Grup Oturum Başkanı Prof.Dr. Ruhuşen Kutlu
Bilimsel Sekreter Yrd.Doç.Dr. Süheyl Asma
Sunum Değerlendirme Uz.Dr. Didem Kafadar
11:00-11:10 Gebelerde Doğum Öncesi Eğitim Programının Doğum Konforuna ve Doğum Sonu Komplikasyonlarına Etkisi
Ayşegül Arslantaş, Hüseyin  Aksoy , Kenan  Topal, Raziye  Narin
11:10-11:20 Adana Merkez İlçelerinde Liselerdeki Ergenlerde Beslenme İçeriğindeki Farklılıklar
Saliha Barutçu, Aslı Uludağ, Emine  Küpeli Koçyatağı, Emine Esin Yılmaz, Nafiz Bozdemir
11:20-11:30 1100'de 1!
Çiğdem Alkan, Neslişah Tan Gafuroğlu, Vildan Mevsim
11:30-11:40 Palyatif Bakım Merkezinde İzlenen Hasta Yakınlarında Algılanan Sosyal Destek, Anksiyete ve Depresyon Risk Değerlendirmesi
Seval Arkın, Yasemin Kılıç Öztürk
11:40-11:50 Marmara Üniversitesi Tuzla Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’Ne Kayıtlı 2-6 Yaş Arası Çocuklarda Obezite Sıklığı
Şule Turkmenoğlu, Ayşe Gül Camcı, Hamide Şahin, Betül Karakuş, Saliha Serap Çifçili
11:50-12:00 Tip 2 Diyabet Hastalarının Hastalık Bilinç Düzeyleri ve Farkındalık Durumlarının Değerlendirilmesi ve Kan Şekeri Regülasyonuna Etkisinin Araştırılması
Bayram Ali Taparlı, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy, Volkan Gedik, Mustafa Avşar
12:00-12:10 Demir  Eksikliği Anemisi Olan Hastalarda Uyku Kalitesinin ve Ruhsal Hastalik Riskinin Araştırılması
Gamze Dönmez, Kenan  Topal, Hüseyin Aksoy, İbrahim Ufuk  Taşdemir
12:10-12:20 Gelecek Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Aylin Demirci, Ediz Yıldırım, Dilek Güldal
12:20-12:30 Bir Yaşlı Bakım Evinde Yaşayan Tip II Diyabet Hastalarının Yaşam Kalitesi
Esra Meltem Koç, Gülseren  Pamuk, Melih Kaan  Sözmen, Kurtuluş  Öngel, Nil  Tekin
5. Grup Oturum Başkanı Doç.Dr. Fatma Gökşin Cihan
Bilimsel Sekreter Yrd.Doç.Dr. Esra Meltem Koç
Sunum Değerlendirme Uz.Dr. Vasfiye Demir
11:00-11:10 Masa Başında Çalışan Kişilerin Grup Halinde Yapacakları Egzersizin Katılımcıların Yaşam Kalitesine Olan Etkisi
Mine Tevrizoğlu, Nilgün Özçakar, Murat Alkan, Gizem  Limnili
11:10-11:20 Öfkeli, Agresif ve Hipertansif
Olgu Aygün, Özden Gökdemir, Ülkü Bulut, Seval Yaprak
11:20-11:30 B12 Vitamin Eksikliği Etiyolojisinin Araştırılması
Mahmut Sami Tuzcu, Ali Ramazan Benli, Abdulbaki  Kumbasar
11:30-11:40 Aile Hekimliği Uzmanlık Tus Puanlarının Son yıllardaki Yükselme Trendinin Nedenleri?
Sümeyya Havva Kokaçya, Pınar Döner, Erhan Yengil, Cahit Özer
11:40-11:50 Tip 2 Diyabetli Yaşlılarda Üriner İnkontinans Sıklığı ve Kan Şekeri Regülasyonun Üriner İnkontinans Üzerine Etkisi
Hüseyin Aksoy, Kenan Topal, Mustafa Kolkıran, Handan Ece Çevik, Tuğba Özer
11:50-12:00 Doğum Şeklinin Doğum Sonrası Depresyon ile İlişkisi
Merve Yalçınkaya, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy, Serkan Kırtay
12:00-12:10 Kısa Asistan İyilik Hali Profili’nin Türkçe Geçerlik - Güvenirlik Çalışması
Gamze Akyol, Gürcan Balık, Emre Mısır, Mehtap Kartal
6. Grup Oturum Başkanı Doç.Dr. Hülya Akan
Bilimsel Sekreter Yrd.Doç.Dr. Can Öner
Sunum Değerlendirme Uz.Dr. Yasemin Kılıç Öztürk
11:00-11:10 Tip 2 Diyabeti Olan Hastalarda Yönetim Planlarına Uyum
Nilüfer Turan, Mustafa Ünübol, Okay Başak
11:10-11:20 Vejetaryen/Vegan Beslenmenin Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi
Ozan Fırat Kuz, Gamze Akyol, Candan Kendir, Nilgün Özçakar
11:20-11:30 Tıp Fakülteleri Temel Tıp Bilimleri Eğitim Müfredatlarının Karşılaştırılması
Ali Ramazan Benli, Habibe  İnci, Aybala Cebecik, Didem Sunay
11:30-11:40 Sigara İçen ve İçmeyen Bireylerde Serum Α-Klotho Düzeylerinin Solunum Fonksiyon Testleri Üzerine Olan Etkileri
Ruhuşen  Kutlu, Fatma Gökşin Cihan, Havva  Demircioğlu
11:40-11:50 Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarinda Oral Hijyen Alışkanlıkları ve Ağiz-Diş Hastalıkları Bulgularının Değerlendirilmesi
Tansu Çevik, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy, Sena Bozkurt
11:50-12:00 Adana'da Bir Spor Kompleksine Devam Eden 15- 49 Yaş Arası Kadınlarda Düzenli Bedensel Etkinlik ile Premenstruel Sendrom İlişkisi
Kenan  Topal, Hüseyin Aksoy, Merve Altın Öztürk, Sena  Bozkurt
12:00-12:10 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hasta Profilinin Değerlendirilmesi (4 Aylik)
Ümmü Gülsüm Bekar, M. Mümtaz Mazıcıoğlu, Zuhal Bilgili, Nimet Mısırlıoğlu, Hilal Öztürk, Merve Çalışkan, Ayşe Keleşoğlu, Muhsin Karaduman, Mehmet Kaya, Hatice Kayış Topaloğlu
7. Grup Oturum Başkanı Doç.Dr. Kenan Topal
Bilimsel Sekreter Prof.Dr. Pemra Cöbek Ünalan 
Sunum Değerlendirme Uz.Dr. Sabah Tüzün
11:00-11:10 Diyabetik Ayak Hastalarında Depresyon ve Anksiyete Düzeyi ve İlişkili Faktörler
Yahya Utlu, Ayfer Gemalmaz
11:10-11:20 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp ve Hemşirelik Fakültelerinde Son Sınıfta Eğitim Görmekte Olan Öğrencilerin Kadına Yönelik Şiddet Ile İlgili Tutum ve Bilgi Düzeyleri
Murat Alkan, Mine Tevrizoğlu, Selman Eser, Nilgün Özçakar
11:20-11:30 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Öğrenme Stillerinin Değerlendirilmesi
Zuhal  Bilgili, Hatice Kayış Topaloğlu, Mustafa Mümtaz Mazıcıoğlu
11:30–11:40 Kocaeli İli 2011-2016 Yılları Arası Anne Ölümlerinin Değerlendirilmesi
Duygu Ayhan Başer, Emel Tergip Berber, Merve Arslan, Sinan Öztürk
11:40-11:50 Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Araştırma Görevlisi Hekimlerin Mobbing ve Tükenmişlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Latife Urgan, Ruhuşen Kutlu, Fatma Gökşin Cihan
11:50-12:00 Akne Vulgarisli Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Riski ile Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi
Sena Bozkurt, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy, Tansu Çevik
12:00-12:10 Bir Proje Kapsaminda Ergenlerde Tütün Bağımlılığına Bakışın Odak Grup Görüşmeleri Yoluyla Tanımlayıcı Olarak Araştırılması
Tevfik Tanju Yılmazer, Nurdan Tekgül
12:10-12:20 Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Konusunda Aile Hekimliği Asistan ve Eğitimcilerinin Görüşleri
Ebru Atıcı, Yasemin Doğan Kaya, Fatma Durmuş, Neslihan Eşgül, Ece Gülin Kasap, Müslime Gümüş, Duygu Karaçizmeli Altıparmak, Pemra Cöbek Ünalan, Serap Çifçili
12:30-13:30 Öğle Yemeği  
13:30-14:30 Konferans   Yeni Endüstriyel Çağ ve Aile Hekimliğinde Araştırma
Oturum Başkanı Prof.Dr. Vildan Mevsim
Konuşmacı Prof.Dr. Mehmet Ungan
14:30-15:30 Proje Oturumu  
Oturum Başkanları Prof.Dr. Okay Başak
Prof.Dr. Ayfer Gemalmaz
Bilimsel Sekreter Doç.Dr. Özlem Ciğerli
14:30-14:50 Hafıza Kaybını Durdurma Projesi
Selçuk Mıstık, Emine Ağadayı, Emel Köseoğlu
14:50-15:10 Mobil Uygulamaların Kanser Taramalarında Kullanılması ve Bluetooth Beacon Cihazlarıyla Etkinliğin Değerlendirilmesi
Funda  Yıldırım Baş, Başak Aslı Çankaya
15:10-15:30 Tıp Eğitiminde Kavram Haritaları Kullanımı Projesi
Kurtuluş Öngel, Giray  Kolcu, Aysel Başer, İnci Kolcu, Akif Zaloğlu
15:30-16:00 Ara
16:00-18:10 Sözlü Bildiri Oturumu  
Oturum Başkanları Doç.Dr. Kurtuluş Öngel
Prof.Dr. Yeltekin Demirel
Bilimsel Sekreter Doç.Dr. Engin Burak Selçuk
16:00-16:20 Aile Sağlığı Merkezinde Çalışan Sağlık Personelinin Hasta Güvenliği Kültürü Algılamasının Belirlenmesi
Hüseyin Elbi, Fatih  Özcan, Beyhan  Cengiz Özyurt, Selim Altan
16:20-16:40 Alkolik Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalarında Beden Koniklik İndeksinin Öngörü Gücünün Belirlenmesi
Bade  Ertürk Arık, Gözde  Ertürk Zararsız, Ferhat  Arık, Uğur  Kalan, Özerhan Özer, Selçuk Mıstık, Elif  Deniz Şafak, M.Mümtaz  Mazıcıoğlu
16:40-17:00 Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Hastaların Sağlıklı Yaşam Davranışları Ölçeği II ile Değerlendirilmesi
Didem Kafadar, Ayşe Didem Esen, Seçil Arıca
17:00-17:20 Başıbüyük Mahallesi Çevresindeki Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Kronik Hastalığı Olan Erişkinlerin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Durumları
Sema Nur Şahin, Mehmet Akman, Gülru Pemra Cöbelek Ünalan, Çisil Bayır, Lukas Demirci, Abdulkadir  Öncedağ, Ozan Aydın
17:20-17:40 Kronik Hastalıklarda Tedavi Uyumu ve Dürtüsellik
Ülkü Bulut, Özden Gökdemir, Olgu Aygün, Seval Yaprak, Dilek Güldal
17:40-18:10 İleri Evre Kanser Hastaları Yaşam Kalitesi Ölçeği (C15 Pal) Türkçe Versiyonunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
Özge Börklü Doğan, Pemra Cöbek Ünalan, Serap Çifçili, Çiğdem Apaydın Kaya
9 Nisan 2017, Pazar
09:00-10:30 Sözlü Bildiri Oturumu  
Oturum Başkanları Prof.Dr. Mehtap Kartal
  Prof.Dr. Pemra Cöbek Ünalan
Bilimsel Sekreter Yrd.Doç.Dr. Elif Deniz Şafak
09:00-09:30 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde Verilen Tıp Eğitiminin Kapsamı ve Yeterliliğinin Dönem I Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi
M. Mümtaz Mazıcıoğlu, Ezgi Meşe
09:30-10:00 Yaşlı Bakımevinde Yaşayan Yaşlılarda Uyku Bozukluğu Prevalansı ve Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme ile Uyku Bozukluğu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Fatma Gül Gürsoy, Ahmet Yalçın, Ali Ramazan Benli, Kamile Sılay
10:00-10:30 Lohusa Bakımının Neresindeyiz? Kesitsel Tipte Toplum Tabanlı Bir Çalışma
Binali  Çatak, Can  Öner, Sevinç Sütlü, Selçuk  Kılınç
10:30-11:00 Ara  
11:00-12:30 Sözlü Bildiri Oturumu  
Oturum Başkanı Doç.Dr. Serap Çifçili
Bilimsel Sekreter Doç.Dr. Tahsin Çelepkolu
11:00-11:30 Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsünde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinde Sağlık Hizmeti Gereksinimlerinin Değerlendirmesi
Gizem Limnili, Tolga Günvar, Vildan Mevsim, Nilgün Özçakar
11:30-12:00 Kayseri’de Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Erişkin Hastalarin Evde İlaç Bulundurma Durumları ve Bunu Etkileyen Nedenlerin Belirlenmesi
Nimet  Mısırlıoğlu, Hilal Öztürk, Yusuf Kırış, Mustafa Mümtaz Mazıcıoğlu, Elif Deniz Şafak
12:00-12:30 Kapanış  

 
Bildiri kitabını indirmek için tıklayınız....

© 2016 Her hakkı saklıdır.