9. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
9. Aile Hekimliği Araştırma Günleri

Aydın
 

Kurslar
Kurs 1 ___ Niteliksel Araştırmalar Kursu
Kurs Koordinatörü: Prof.Dr. Nilgün Özçakar
Niteliksel araştırmalar aile hekimliğinde kullanılan en önemli araştırma yöntemlerinden birisini oluştururlar. Bu kursun amacı niteliksel araştırmaların amacı, tanımı, uygulama alanları, türleri, uygulama adımları (örneklem seçimi, veri toplama yöntemleri) ile ilgili bilgilerin tartışılması ve analiz yöntemlerinin gözden geçirilmesi olarak planlanmıştır. Kursa, niceliksel araştırma deneyimi olan araştırmacıların katılması önerilir. 
Katılımcı Sayısı: 20 kişi ile sınırlı

Kurs 2 ___ Niceliksel Araştırmalar Kursu
Kurs Koordinatörü: Prof.Dr. Vildan Mevsim
Bu kursta niceliksel araştırmaların amacı, türleri, uygulama alanları yanı sıra en sık kullanılan istatistik ve analiz yöntemleri ile ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır. Sunumlar, senaryolar üzerinden grup çalışmaları ile planlanmıştır. Kursa, temel bilgi ve beceri kazanmak isteyen ya da bu bilgilere sahip olsa da sistematik bir eğitim almamış olan araştırmacıların katılımı önerilir. 

Katılımcı Sayısı: 20 kişi ile sınırlı 

Kurs 3 ___ SPSS Eğitimi Kursu
Kurs Koordinatörü: Doç.Dr. Mehmet Akman
Bir tam günlük niceliksel araştırmalarda verilerin kayıt edilerek istatistik hesaplamaların yapılması ve sonuçlarının tablo ve grafiklerle gösterilmesi amacı ile hazırlanmış olan bilgisayar programının tanıtılması ve kullanımının uygulamalı olarak öğretilmesi hedeflenmektedir. SPSS Eğitim Kursu uygulamalı bir eğitim olup, katılımcıların SPSS Programı (SPSS v15.0 ve üzeri) yüklü olan kendi bilgisayarları ile katılımları beklenmektedir.
Katılımcı Sayısı: 20 kişi ile sınırlı - KONTENJAN DOLMUŞTUR

Kurs 4___Ölçek Geliştirme Kursu
Kurs Koordinatörü: Doç. Dr. İrfan Yurdabakan
Kursun amacı, ölçek geliştirmeyle ilgili temel kavramları, aşamalarını, klasik test geliştirme kuramına göre madde ve ölçeği betimleyen istatistiklerin ele alınmasını ve kullanımlarının değerlendirilmesini, ayrıca bir örnek analiz uygulamasıyla pekiştirilmesini sağlamaktır.
Katılımcı Sayısı: 10 kişi ile sınırlı - KONTENJAN DOLMUŞTUR

Kurs 5___Proje Döngüsü Yönetimi Kursu
Kurs Koordinatörleri: Doç.Dr. Kurtuluş Öngel, Prof.Dr. Vildan Mevsim
Yeni fikir ve girişimcilere projelerini gerçekleştirme imkanı sağlamak amacıyla, öncelikle AB fonları, TÜBİTAK, KOSGEB ve ilgili bakanlıkların çağrıya çıktıkları proje duyurularına proje hazırlamak, ilgili kurumlarla iletişim yolları ve başvurularda dikkat edilecek noktalar konusunda eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcıların ilgili proje çağrılarından da haberdar olmaları sağlanacaktır.
Katılımcı sayısı: 20 kişi ile sınırlı

Her kurs için katılım ücreti 30 TL'dir. Kurslar için burs imkanı bulunmamaktadır. Kongre katılımı için burs alan katılımcıların kurs ücretlerini ödemesi gerekmektedir.
 
© 2016 Her hakkı saklıdır.