Doç.Dr. Radost Asenova

Radost Asenova, Bulgaristan'ın Plovdiv Tıp Üniversitesi’nden Aile Hekimi olarak mezun olduktan sonra, "Okul Öncesi Yaş Grubundaki Kilolu Çocuklar ve Pratisyen Hekimlerin Önleyici Faaliyetleri" başlıklı doktora tezi ile Halk Sağlığı Doktoru ve İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olmuştur. 1998 yılından beri Plovdiv Tıp Üniversitesi'nde çalışmakta ve Aile Hekimliği Bölümü’nde doçent olarak görev yapmaktadır.


Tüm mesleki gelişimini Aile Hekimliği'ne adamıştır. Radost Asenova, yarı zamanlı Aile Hekimliği yapmasının yanı sıra, ulusal ve uluslararası düzeyde Aile Hekimliği alanında çalışmalar yapmaktadır.


Radost Asenova, EGPRN'nin ulusal temsilcisidir, Bulgaristan Pratisyen Hekimler Araştırma ve Eğitim Derneği’nin ilk başkanıdır.


Şu anda, lisansüstü öğrenciler ve aile hekimleri için birçok eğitim ve araştırma faaliyetinin yanı sıra doktora öğrencilerinin yönlendirilmesi hususunda da sorumludur. BMC Aile Hekimliği yardımcı editörü ve Bulgaristan Pratisyen Hekimlik Dergisi’nin yayın kurulu üyesidir. Ana araştırma konuları arasında hasta merkezli yaklaşım, önleme, çoklu hastalık ve geriatri bulunmaktadır.

© 2016 Her hakkı saklıdır.