Değerli Meslektaşlarımız,

 Bildiğiniz gibi, T.C. Sağlık Bakanlığı, COVİD-19 pandemisi nedeni ile ülkemizdeki tüm uluslararası kongrelerin iptal edildiğini, ulusal kongrelerin de ertelenmesi gerektiğini duyurmuştur.

 Bu bağlamda, 09-12 Nisan 2020 tarihinde, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde Erzurum’da yapılacağı duyurulan “Prof. Dr. Nafiz BOZDEMİR 16. Aile Hekimliği Araştırma Günleri”nin, Kasım 2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

 Bugüne kadar yapılan bildiri başvuruları geçerli olup, yeni bildiri başvuruları alınmaya devam edilecektir. Kasım 2020 tarihinde Erzurum’da yapılacak kongre ile ilgili duyurular web sayfasında yayınlanacaktır.

Bir pandemi ile savaştığımız bu zor günlerde hepinize kolaylıklar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Okay BAŞAK
Aile Hekimliği Akademisi Başkanı
Persist Proje Desteği Hakkında

AİLE HEKİMLİĞİ AKADEMİSİ, AVRUPA BİRLİĞİ HORIZON 2020 RIA PROGRAMI KAPSAMINDA FONLANAN “PERSIST” PROJESİ “DANIŞMA KURULU” ÜYESİ OLARAK ÇALIŞMALARA BAŞLAMIŞTIR.

 

Avrupa Birliği Horizon 2020 çağrılarından H2020-SC1-DHC-01-2019 çağrısı doğrultusunda İspanya'dan  Fundación Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia (GRADIANT)  koordinatörlüğünü yaptığı 7 farklı ülkeden 13 ortağın yer aldığı 'Patients-centered SurvivorShIp care plan after Cancer treatments based on Big Data and Artificial Intelligence Technologies PERSIST" başlıklı proje Avrupa Birliği tarafından fonlanmaya hak kazanmıştır. Ocak 2020 ve Eylül 2023 tarihleri arasında yürütülecektir.

Bu proje doğrultusunda kolon ve meme kanseri hastaların hastane tedavileri ve hastaneden çıktıktan sonra tedavi ve izlemlerinin değerlendirilerek erken tanı, tedavi ve izlem stardartları analiz edilmesi, ayrıca izlem süreçlerinde yaşam tarzı değişikliklerinin, tedavi uyumlarının ve yaşam kalitelerinin izlenmesi ve analizini içeren bir projedir.

Proje ortakları dışında projeye destek veren farklı kuruluşlarda proje içinde bulunabilmektedir. Aile Hekimliği Akademisi bu projenin Danışma Kurulu içinde yer almıştır. Danışma kurulu üyesi olarak; projeyi teknik olarak desteklemek, projenin inovasyon ve kalitesini değerlendirmek, yönetim ekibini desteklemek ve uzman desteği sağlamak görevlerini yürütmektedir.

 

PERSIST Project link: https://cordis.europa.eu/project/id/875406

© 2016 Her hakkı saklıdır.