AHAG13 Sonuç Raporu
Ana hedefi Aile Hekimliği alanında araştırmayı geliştirmek, ulusal veriler sağlamak ve araştırma etkinliğini birinci basamağa yaymak olan ve bu bilinçle yılda iki kez gerçekleştirilen Aile Hekimliği Araştırma Günleri’nin bu yıl 13.’sü Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalının ev sahipliğinde 15-17 Kasım 2018 tarihleri arasında Zonguldak’ta gerçekleştirilmiştir. 

 

Etkinliğimize ülkenin yedi bölgesinden, 25 farklı il, üniversite, eğitim araştırma hastanesi, birinci basamak sağlık kuruluşlarından 127 kayıt olmakla birlikte, 44’ü Öğretim Üyesi, 73’ü Araştırma Görevlisi toplam 117 kişinin katılımı ile Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık binasında gerçekleştirilmiştir. Dernek tarafından genç meslektaşlarımızın desteklenmeleri ve teşvik edilmeleri amacıyla daha önce ilan edildiği üzere 45 Araştırma Görevlisine burs verilmiştir.

Kongre açılış konuşmaları Akademi başkanı Prof.Dr. Okay Başak,  kongre eş başkanları Prof.Dr. Nejat Demircan ve Prof. Dr. Cahit Özer tarafından yapılmıştır. Aile Hekimliği Araştırma Günleri’nin önemi, birinci basamakta araştırmaya ve uzmanlık araştırmalarına katkısından bahsedilmiştir. Daha sonra Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ali Borazan Bülent Ecevit Üniversitesi olarak katılımcılara hoş geldiniz diyerek önemli bir kongreye ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını ifade etmiştir.

Üç günlük Bilimsel programda; Aile Hekimliğinde eğitim, uygulama ve araştırma alanlarıyla ilgili: 2 kurs, 1 konferans, 1 açık oturum, 1 forum, 3 bir fikrim var oturumu, 2 sözlü bildiri oturumu, 1 bir projem var oturumu, 1 karma oturum ve 7 grup poster bildiri oturumu gerçekleştirilmiştir. Tamamlanmış araştırmaların yanı sıra proje, araştırma ve tez önerilerinin geliştirilmesine yönelik öneriler bilimsel ve profesyonel boyutlarıyla tartışılmış, akademisyenler ve konuya duyarlılık gösterenler bilgi ve deneyimlerini paylaşmıştır.
 
15 Kasım 2018 tarihinde Niteliksel Araştırma, Niceliksel Araştırma, Proje Döngüsü Yönetimi ve SPSS Eğitimi konularında 4 kurs düzenlenmiştir.
 
Açılış programından sonra  “Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Araştırma ve tez” başlıklı Forum ile programa devam edilmiştir. Prof.Dr. Okay Başak’ın yönettiği Forum’da öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri uzmanlık eğitim sürecinde araştırma ve tez hazırlamanın Aile Hekimliği disiplininin bilimsel olarak gelişimindeki, aile hekimliği pratiğini değerlendirmedeki öneminden bahsetmişlerdir. Ayrıca tez hazırlama sürecindeki zorluklar ve çözüm önerileri de tartışılmıştır.  Prof.Dr. Recep Erol Sezer’in konuşmacı olduğu “Yakın Dönem Araştırmaların Işığında Bulaşıcı Olmayan Kronik Hastalıklarla Mücadele ve Aile Hekimleri Rolü” başlıklı konferansta; sigara bağımlılığı, obezite, diyabet ve hipertansiyon ile mücadelede mevcut durum ve yapılması gerekenler hakkında bilgiler verilmiştir.
 
Prof.Dr. Okay Başak’ın moderatör olduğu ve Prof.Dr. Vildan Mevsim ve Prof.Dr. Mehmet Akman’ın konuşmacı olarak katıldığı açık oturumda Üniversite sağlık eğitim ve araştırma bölgeleri konuları masaya yatırılmıştır.
 
Bu konudaki katkılarından dolayı tüm konuşmacılarımıza tekrar teşekkür ediyoruz.
 
Kongre süresince tek salonda devam eden bildiri oturumlarında toplam 32 sözel bildiri ve 54 poster bildiri sunulmuştur. Bilimsel program, sözlü ve poster özetleri kongre bildiri kitabında kongre web sayfasında yayınlanmıştır.
 
Aile Hekimliği Akademisi Dernek Başkanı Prof.Dr. Okay Başak tarafından 2019 yılı için Aile Hekimliği Araştırma Günleri’nin 14’cüsünün Nisan ayında İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı ve 15’cisinin Kasım ayında Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı ev sahipliklerince düzenlenmesinin ilan edilmesi ile sona ermiştir.
 
Bu vesile ile hazırlık sürecinin tüm aşamalarında birlikte çalıştığımız düzenleme kurulunda çalışan ve bilimsel kurulda yer alan tüm meslektaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
 
Aile Hekimliği Akademisi Yönetim Kurulu

© 2016 Her hakkı saklıdır.